Video / LIVE

Živá hudba a živé vystúpenia sú atmosférou nepárovateľné voči sledovaniu v TV. Live prestavenia sú nabité emóciami, zábavou a môžu byť aj poučné. Live prestavenia majú neuveriteľné dosah na emócie ľudí a po pandémii rastú na obľube. Ponuka vstupeniek na LIVE atraktívne prestavenia teda rastie. Show, ktorú dokáže sprostredkovať LIVE vystúpenie je spoločenskou udalosťou, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie formy [...]

Hip-hop

Hip-hop je hudobný štýl, ktorý vznikol v USA v 70-tych rokoch medzi ľuďmi z Latinskej Ameriky. Od začiatku sa hral hip-hop až po rýmované skladby s rytmickým sprievodom. Vo všeobecnosti je hip-hopová hudba súčasťou kultúry, ktorá sa vyznačuje prvkami rapu, graffiti techník, breakdance a scratchingu. Vznik a rozvoj hip-hopu Hip-hop sa začal formovať od 70. [...]

Barokový pop

Baroko-pop je hudobný trend, ktorý spája pop štýl a barokové prvky s orchestrom a klasickou hudbou. Vznikla v 60. rokoch 20. storočia. v Británii a USA. Hudobníci sa snažili dosiahnuť majestátny a harmonický zvuk sláčikov. Štýl vychádza zo smerov orchestrálneho popu, baroka, klasiky a rocku. K rozvoju žánru výrazne prispela skladba Beatles „In My Life“. [...]

Ľudová hudba

Ľudová hudba je pomerne široký pojem, ktorý označuje hudobné prejavy všetkých národov sveta. Žáner v modernom ponímaní spája rôzne smery, ktoré sa od seba môžu výrazne líšiť. Spája ich len prítomnosť akustických a ľudových nástrojov charakteristických pre ten či onen región, špecifické chorály, ktoré môžu naznačovať pôvod určitého etnika. Samotný pojem „ľudová“ sa objavil až [...]